Sterren Schitteren Voor Iedereen

Sterren Schitteren Voor Iedereen (in deze link staat alle info) was in eerste instantie bedoeld voor onze Lage Landen. Kinderen met een beperking toch wat wetenschap bijbrengen.Leerkrachten de kans geven zich wat bij te scholen on les te geven in de beginselen van de astronomie. Een verhaal waar alle Vlaamse Volkssterrenwachten zich achter schaarden. Maar ook Franstaligen liet dit niet onberoerd.En vanuit deze gegevens begin je er dan aan. Maar we hadden nooit gedacht dat het zover zou komen. Op eenvoudige vraag stemde onze Eerste Belgische astronaut, DIRK FRIMOUT erin tot om Peter van dit project te worden.Voor ons was dit een eer, maar tevens een 'stok achter de deur. Wij beseften dat we daarmee het project hoog moeten houden.

Sterrren Schitteren Voor Iedereen bij Frank Deboosere

'Sterren Schitteren' op de VRT;

een fijn artikel over het project in Cambodja.

 

Zo ziet de nieuwe versie 2018 er uit  

                                          zo monteer je de telescoop (huidige versie)

Dirk Frimout is erg duidelijk over zijn Peterschap
                                             In het Nederlands;

En de komende weken hieronder ook in het Frans: