Lezingen en eerbetoon prof. Cornelis (Kees) de Jager

Inschrijvingspagina op de website Volkssterrenwacht Armand Pien

                                                                                            Youtube filmpjes onder  : Events/Videos Kees de Jager
 

ZATERDAG 4 NOVEMBER, :Lezing door en eerbetoon aan prof. Cornelis de Jager, met zijn 96 levensjaren misschien de oudste nog aktieve astronoom op onze aardbol, maar bovenal een groot wetenschapper,wetenschapspopularisator en zeer begenadigd spreker. Prof. de Jager heeft een levensloop achter de rug dat op zijn minst zeer uitzonderlijk mag worden genoemd. Ook de manier waarop wij prof. de Jager persoonlijk leerden kennen was niet alledaags. Ook dat verdient op 4 november wat speciale aandacht. Plaats: Volkssterrenwacht Armand Pien, Rozier 44, INGANG GEZUSTERS LOVELINGSTRAAT. van 14u tot 17u

 

Tijdens deze namiddag staan drie lezingen op het programma. Hijzelf heeft het over kometen, daarna volgt een gezamenlijke lezing met Jean-Pierre Grootaerd (werkgroep Kijkerbouw) over vrouwen in de wetenschap, een stokpaardje van beide heren, en we sluiten af met een lezing met Dr. Hetty Van Dijk over het belang van educatie voor meisjes op het Afrikaans continent.Een lezing waar een mens stil van wordt en waarbij je beseft hoe goed wij het hier wel niet hebben. De twee laatste lezingen gaan door in het kader van Science4Girls, een  initiatief dat werd opgestart door de Volkssterrenwacht Armand Pien met steun van onze beide astronauten Frank De Winne en Dirk Frimout. Project wat ook wordt gepromoot door de International Astronomical Union, en gaan door met steun van Universe Awareness.

 

Deze zeer bijzondere  namiddag wordt(onder voorbehoud van beschikbaarheid) bijgewoond door een aantal prominenten zoals prof. Walter Van Rensbergen(VUB), dr. Alex Lobel (Koninklijke Sterrenwacht van België), prof Jean-Pierre DeGreve (VUB) en prof. George Miley (UNAWE Leiden). Anecdotes komen aan bod van Gerard Bodifée, prof Ewine van Dishoeck (IAU) en anderen.

Cornelis (Kees) de Jager woonde tijdens zijn schooltijd in Nederlands-Indië. In 1939 ging hij aan de Universiteit van Utrecht wis-, natuur- en sterrenkunde studeren. Eind 1942 behaalde hij het Kandidaatsexamen. Tijdens de oorlog (we schrijven 1943) moest de Jager zich schuilhouden onder in de gewelven van de Utrechtse  's Nachts deed De Jager voor zijn doctoraalonderzoek waarnemingen van het oppervlak van de maantjes van Jupiter.  Na zijn doctoraalexamen week Kees de Jager voor een half jaar uit naar de theoretische natuurkunde en schreef hij een artikel over de massa van het zojuist ontdekte meson.

                      

de Jager keerde terug naar de sterrenkunde en promoveerde in 1952 bij Marcel Minnaert cum laude op een proefschrift met de titel ‘The Hydrogen Spectrum of the Sun’. Vervolgens is hij decennialang voornamelijk betrokken geweest bij zonneonderzoek.

Hij heeft diverse ruimte-experimenten geleid ten behoeve van onderzoek naar zonnevlammen en sterrenvlammen. Vanaf 1980 ging zijn aandacht vooral uit naar de studie van superreuzen en in het bijzonder de grootschalige stromingen aan hun oppervlak. In 2003 verhuisde Kees de Jager van Utrecht (waar hij op de sterrenwacht Sonnenborgh woonde) naar Texel. Daar werd hij vrijwillig medewerker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek Der Zee (NIOZ)  voor de bestudering van zon-klimaat relaties. Ook houdt hij zich bezig met het voorspellen van toekomstige zonneactiviteit. In 2006 werd Kees de Jager ereburger van Texel.

Een greep uit zijn levensloop:

  • Directeur van Sterrenwacht 'Sonnenborgh' te Utrecht
  • Oprichter en eerste directeur van de Utrechtse Laboratorium voor Ruimteonderzoek.
  • Oprichter van het Astrofysisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel 
  • Secretaris-generaal van de Internationale Astronomische Unie  (IAU)
  • President van COSPAR (Internationale organisatie voor samenwerking in ruimteonderzoek)
  • President van ICSU (Internationale Raad voor Wetenschappen)
  • Oprichter en eerste hoofdredacteur  van de tijdschriften `Space Science Reviews’ en ‘Solar Physics’

Lezing Kees de Jager; KOMETEN; GRIEZELS OF WATERBRENGERS?
Kometen werden vroeger veel gezien als griezelige brengers van onheil, voorspellers van velerlei soorten van ellende. Sinds Halley weten we beter: het zijn objecten die vanaf grote afstand uit het heelal naar de aarde komen en een loopbaan hebben onder invloed van de aantrekking door de zon. We bespreken de Oortwolk en hoe doe ontstaan is. Brachten kometen de kiem van het leven hierheen – zoals wel eens wordt gedacht? Zijn ze verantwoordelijk voor het water van onze oceanen? We weten daar nu meer van, mede dank zij recent onderzoek door ruimtevoertuigen aan kometen. Daar zal uitvoerig op ingegaan worden.
 

Lezing Kees de Jager en Jean-Pierre Grootaerd (werkgroep Kijkerbouw VSRUG, projecten 'sterren schitteren voor iedereen' en 'Science4Girls):


MEISJES VOOR DE WETENSCHAP
Inhoud: Meisjes voor de wetenschap. Dit is een van zaken die ons beiden heel erg aan het hart gaan: Wij vinden onderdrukking van vrouwen, zoals in sommige landen voorvalt verschrikkelijk. Maar het is even erg dat in heel veel landen niet alleen jongens, maar in het bijzonder meisjes verstoken blijven van studies. En al zeker van hogere studies in wetenschappelijke richtingen. Ook bij ons is het zo dat bvb in sterrenkunde nog steeds meer dames mogen vertegenwoordigd zijn. Kan daar iets aan gedaan worden? Zoja : hoe pak je dit het best aan ? Prof. de Jager en Jean-Pierre Grootaerd trachten daar in een korte uiteenzetting een antwoord op te geven.

Lezing Dr. Hetty van Dijk : BELANG VAN BETERE  EDUCATIE IN AFRIKA

Dr Hetty van Dijk was  huisarts in haar geboortedorp Bussum, maar haar hart trok naar een eiland, Texel. Daar streek ze in 1989 neer en zo werd er een echte ‘dorpsdokter’.

In 2003 kreeg Hetty van Dijk de kans om als waarnemend huisarts een aantal weken in Malawi te werken. Daar werd zij besmet met het ‘Afrikavirus’ en ontmoette ik een vrouw, Grace, Hiv-positief, die ik aan aidsremmers kon helpen. Doordat deze geschiedenis in een grote Britse krant verscheen, kwam er een respectabel aantal donateurs op haar pad en heeft samen met een aantal vrienden de Stichting Saving Grace opgericht. Daardoor bleek het mogelijk om jarenlang maandelijks 1000 GBP naar Malawi over te maken, waardoor nog meer mensen aidsremmers konden krijgen.

In 2015 ging onze stichting op in de grotere Britse organisatie Theatre for a Change www.tfacafrica.com.  Het laatste cadeau aan hen was een bescheiden mobiele kliniek, waarin getest kan worden op hiv en waarin medische en psychosociale hulp verleend wordt.

Inmiddels met pensioen bereist zij ook andere werelddelen en door haar vriendschap met Prof. Kees de Jager en Jean Pierre Grootaerd verkeert dr Van Dijk in de hogere sferen van de astronomie en de lucht- en ruimtevaartgeneeskunde.

Haar lezing gaat over de dringende noodzaak om onderwijs onder meisjes op het Afrikaans continent aktief te promoten. Het helpt deze meisjes om een zelfstandig bestaan op te bouwen en zo te onstnappen aan een uitzichtloos bestaan. Dr. Van Dijk keerst terug uit Lesbos eind oktober waar zij een aantal verbleef als vrijwilliger bij 'stichting bootvluchteling'. Nét op tijd om de lezing in Gent te kunnen geven.

 

 

Inschrijvingspagina op de website Volkssterrenwacht Armand Pien